Cách đổi màu phông nền trong Sketchup cực đơn giản

Nếu bạn quá chán màu phông nền mặc định của Sketchup? Bài viết này, 3dshouse xin hướng dẫn cho bạn cách thay đổi màu nền (Background color) trong Sketchup một cách trực quan và dễ hiểu.

Tutorial video:

Step:

 • Để hiển thị bảng cài đặt: Vào Window> Default Tray> Show Tray
 • Tại bảng Default Tray, chọn Tab Styles
 • Có nhiều style đã được lưu sẵn.
  Chọn bất kỳ một style nào đó, chọn tab Edit > chọn icon “Backgound settings”
 • Có 3 lựa chọn cho Background – Sky – Ground để chỉnh sửa
  Bạn có thể bật/ tắt hiện thị của Sky ( nền trời) / Ground ( nền mặt đất)
 • Để thay đổi màu Background/ Sky / Ground, hãy chọn màu trong bảng màu
  Bạn cũng có thể thay đổi độ trong suốt của màu bằng cách kéo thanh “Transparency”
 • Để lưu lại cài đặt thành một Style mới, đổi tên và và nhấp vào biểu tượng bên trái của bảng thay tên.
  Bạn có thể chỉnh sửa lại Style này bất cứ lúc nào bạn muốnt

  Để hiển thị bảng cài đặt: Vào Window> Default Tray> Show Tray
  • Để thay đổi màu Background/ Sky / Ground, hãy chọn màu trong bảng màu

   Bạn có thể lưu lại cài đặt thành một Style mới