Lệnh follow me trong Sketchup – giúp vẽ nhanh chỉ phào của ban công – chỉ tường

Lệnh follow me trong Sketchup  (giúp vẽ nhanh chỉ phào của ban công – chỉ tường) , lệnh này được tạo  bởi 1 đường dẫn và 1 biên dạng

Video hướng dẫn:

Các bước thực hiện

  • Vẽ biên dạng của bạn (khép kín) trên mô hình đã được group hoặc component
  • Vẽ đường dẫn (line hoặc pline) trên mô hình đã được group hoặc component
  • Chọn nhiều đường dẫn bằng cách ấn nút ctrl, sau đó chọn lệnh follow me, click vào biên dạng
Lệnh Follow me sketchup