Sửa lỗi và làm nhẹ models sketchup với plugin Ifixlt 101

Ifixlt 101 Plugin Sketchup là plugin đơn giản và hiệu quả trong việc chỉnh sửa lỗi của mô hình sketchup, tự động loại bỏ cạnh và mặt bị trùng, không cần dùng đến trong sketchup. Khác với plugin Cleanup là xóa đối tượng không dùng đến thì Ifixlt 101 xóa các cạnh và mặt bên trong của group hoặc component. Dể hiểu đây là plugin chỉnh sửa hoàn thiện mặt, cạnh, điểm của models.

Tính năng chính:

  • Xóa mặt trùng hoặc đồng phẳng không cần thiết
  • Xóa cạnh không cần thiết.

Cách sử dụng:

Chỉ cần 1 click là plugin tự động loại bỏ cạnh mặt không cần thiết của models.

  • Nếu đối tượng được chọn thì plugin chỉ hoạt động với đối tượng chọn.
  • Nếu không chọn thì plugin chạy cho toàn file.
Ifixlt 101 Sketchup
Ifixlt 101 Sketchup
Ifixlt 101 Plugin
Ifixlt 101 Kết quả đã xóa cạnh thừa

Download