Cách mở khóa Plugin Sketchup bị Blocked

Lỗi này thường gặp khi bạn cài đặt plugin mới. Plugin bị chặn (Blocked) do trong cài đặt bạn chưa cho phép các plugin chưa được xác nhận hoạt động. Các để mở khóa plugin Sketchup bị Blocked rất đơn giản như sau

  • Bước 1: Window ->Extension Manager
  • Bước 2: Extension Setting
  • Bước 3: Approve Unidentified Extensions

Bước 1: Bạn vào Window ->Extension Manager

Blocked Sketchup Extension

Bước 2: Vào Extension Setting

Bằng cách click vào biểu tượng bánh răng bên phải phía trên

Sketchup Extension Settings

Bước 3: Chọn Approve Unidentified Extensions

Nhấn Confirm là xong

Approve Unidentified Extensions

Kết quả:

Tất cả plugin bị Blocked đều đã được mở.

Extension Manager