Sự khác nhau giữa groups và components trong sketchup

Có  nhiều sự khác nhau giữa groups và components trong sketchup, video này chỉ ra sự khác nhau căn bản trong thiết kế

Video hướng dẫn:

Các bước thực hiện:

 • Sự khác nhau giữa group và component trong sketchup
 • Tạo group model
 • Tạo component model
 • Copy nhiều groups và components
 • Click đúp vào group ban đầu, vẽ 1 model trong group này
 • Các group khác không thay đổi theo group ban đầu
 • Click đúp vào component ban đầu vẽ 1 model trong component này
 • Tất cả các component được copy đã thay đổi theo
 • Mẫu ví dụ cho tay nắm của hộc tủ, hộc tủ được tạo bởi component
 • Khi bạn muốn thay đổi tay nắm của hộc tủ, bạn chỉ việc click vào component hộc tủ để edit
 • Tất cả các hộc tủ và component copy đã thay đổi tay nắm nhanh chóng
Group và component trong sketchup