Bo góc trong sketchup một cách dễ dàng

Bo góc trong sketchup một cách dễ dàng là sử dụng plugin round corner , xem ví dụ với mẫu ghế sofa

Video hướng dẫn:

Các bước thực hiện:

  •  Khi bạn muốn bo góc trong sketchup, hãy sử dụng plugin round corner
  •  Làm thử với bản nháp, chọn hết model và click vào shorcut round corner
  •  Xong,mô hình đã được bo góc tất cả các cạnh
  •  Plugin này có 2 thông số chính là offset và segment
  • Bạn có thể chỉnh sửa thông số edit
  • Bõ cạnh bo góc nào thì click vào cạnh đó- đường màu đỏ hoặc cam
  • Tiếp theo click vào bất kỳ không gian nào trong màn hình sketchup
  • Làm cho các model khác
  • Chỉnh thông số segment cho đường tròn
  • Thông số offset là giá trị bán kính đường tròn nội tiếp 2 đường thẳng
  •  Kiểm tra lại bán kính đường tròn là 50mmCircle is 50mm radius

   • Mẫu bo góc trong sketchup