Hướng dẩn sử dụng plugin 3dshouse dynamic sản xuất cnc nội thất

Các công cụ:

 • Home: Trang chủ hiển thị thư mục mô hình. Click vào khi muốn về lại trang chủ.
 • Interact: Ví dụ khi click vào biếu tượng này và click vào mô hình cửa tủ thì cửa sẽ mở. Tất cả cửa và hộc kéo đều có.
 • Component Option: Để mở bảng điều khiển thông số mô hình
 • Fix Scale: Sửa mô hình khi mô mình bị lỗi, bị nhảy kích thước. Chọn mô hình vị lỗi click vào nút này. Xem video.
 • Xử lý các tấm ghép nối và xóa tính năng dynamic.Trước khi sử dụng abf bắt buộc dùng nút này. Xem video.
 • Tạo nhiều Groups từ nhiều Faces rời nhau. Chỉ dùng cho kệ rượu chéo. Xem video.
 • Xem thông tin tài khoản
 • Thư viện vật liệu, chỉ dùng để render.
 • Truy cập nhanh vào thư mục mô hình.

Sử dụng mô hình:

 • Ở ngay trang chủ có ô chọn Tiếng Việt, chỉ cần click chọn là toàn bộ plugin và mô hình đều tiếng việt.
 • Click vào ảnh mô hình lần đầu thì plugin sẽ bảo bạn chờ vài giây để tải. Lần sau click vào mô hình đó thì không mất thời gian tải nữa. Khi admin sửa mô hình thì plugin lại báo bạn sẽ tải về lại. Thời gian tải mất 1-3 giây.
 • Sau khi tải xong mô hình mất 1-2 giây để dịch sang ngôn ngữ bạn chọn.
 • Xong bạn sẽ thấy mô hình xuất hiện.

Bảng thông số Component Option:

 • Thông số rất nhiều để đáp ứng được hầu hết thiết kế.
 • Khi không hiểu thông số bạn cứ chọn hoặc nhập thông số bất kỳ vào và nhấn Apply. Ngay sau đó bạn sẽ thấy mô hình thay đổi và  hiểu rõ thông số đó điều khiểu đối tượng nào.
 • Mỗi mô hình đều có nhiều thông số và rất hữu ích, bạn cần khám phá hết trước khi định làm thủ công. Mỗi mô hình đều tính sao để bạn không cần phải thủ công thao tác nào cả.

Thiết lập đơn vị:

 • Window –>Model Info –>Units
 • Chọn đơn vị xong tick vào ô Display Units Format

Làm việc với Abf:

 • 3dshouse chỉ đảm nhận phần dựng hình. Việc gắn nhãn, liên kết, nesting vv… vẫn dùng abf.
 • Trước khi dùng với abf nhớ click  để plugin xử lý các tấm ghép. Nếu không click vào thì sẽ thiếu ván khi nesting.
 • Sau khi click vào  thì file không còn dynamic nữa, bạn chỉnh sửa thủ công thoải mái.
 • tự động sao lưu 1 file riêng cũng vẫn còn Dynamic để khi cần bạn vẫn dùng lại được.