Hướng dẩn sử dụng plugin 3dshouse dynamic sản xuất cnc nội thất

Plugin 3dshouse dynamic bao gồm thư viện dynamic và các công cụ để bạn thiết kế nhanh nội thất và xuất ván cắt với plugin Abf. Quá trình thiết kế và xuất file cắt cnc gồm các bước sau.

Bước 1: Thiết kế nội thất dynamic

  • Bạn chọn models plugin tự động tải mô hình về, bật bảng component option để chỉnh sửa các thông số.
  • Các models dynamic cũng giống với models thường sketchup, bạn có thể xóa bớt, vẽ thêm.

Bước 2: Hoàn thiện thiết kế.

  • Công cụ Export to nesting tools trong 3dshouse plugin sẽ giúp bạn xử lý file trước khi nesting bằng plugin Abf chỉ bằng 1 click.
  • Lúc này file đã không còn tính năng dynamic bạn có thể chính sửa thủ công và làm việc với abf plugin.

Lưu ý: 

  • Với kệ rượu xéo 45 độ thì cần dùng thêm công cụ Face to Groups sau khi đã Export to nesting mới xuất được tấm.
  • Khi gặp lỗi nhảy kích thước thì sử dụng công cụ Fix Scale Tools  ( gặp phải khi copy đối tượng, cũng ít gặp).