Qúa dễ để copy array trong sketchup

Có 2 cách copy array trong sketchup

Video hướng dẫn:

Các bước thực hiện:

  • Cách 1 : copy đối tượng, bắt điểm cuối cùng, nhập vào số “/ số model” , cụ thể là “/35 “
  • Cách 2, copy đối tượng bằng khoảng cách giữa 2 đối tượng , cụ thể là 113mm , nhập vào “35x” x là phím “x” trên bàn phím

    Copy array trong sketchup