Cách vẽ khối cầu Sketchup nhanh nhất

Bạn có tin rằng, chỉ với công cụ đơn giản có sẵn khi cài phần mềm Sketchup, bạn đã có thể tạo ra khối cầu, bán cầu và mái vòm một cách nhanh chóng mà không cần thêm bất cứ plugin nào không?

Các bước thực hiện

 1. Khối cầu:
 • Đầu tiên, tạo một vòng tròn với bán kính mà b ạn mong muốn.
 • Tạo một đường tròn khác vuông góc với mặt phẳng của đường tròn đầu tiên.
 • Xóa mặt phẳng của vòng tròn đầu tiên.
 • Chọn đường dẫn (đường tròn đầu tiên)
 • Sử dụng công cụ Follow Me (hoặc chọn Tools -> Follow Me)
 • Nhấp vào mặt phẳng hình tròn thứ hai
 • Nhấp chuột phải và chọn tab “Intersect Faces”. Xong! chúng ta có một hình cầu
2. Khối bán cầu:
 • Để tạo một hình bán cầu đặc, hãy tạo một hình tròn với bán kính mong muốn của bạn.
 • Tại tâm của đường tròn đã tạo, tạo một đường tròn khác vuông góc với mặt phẳng của đường tròn đầu tiên.
 • Xóa các mặt phẳng và đường không cần thiết.
 • Chọn đường dẫn (đường tròn đầu tiên).
 • Sử dụng công cụ Follow Me
 • Nhấp vào mặt của bán cầu. Hoàn tất!
3. Mái vòm:
 • Để tạo mái vòm, hãy thực hiện các bước tương tự như tạo bán cầu.
 • Tại đây, chọn mặt phẳng bán cầu, chọn công cụ Offset.
 • Nhập độ dày của mái vòm mà bạn mong muốn.
 • Vẽ thêm và xóa các nét để tạo cơ sở ranh giới cho mái vòm.
 • Chọn đường dẫn, dùng công cụ Follow Me.
 • Nhấp vào mặt phẳng của phần mái vòm vừa tạo.
 • Vậy là bạn đã có một mái vòm như mong muốn.
Tạo một đường tròn khác vuông góc với mặt phẳng của đường tròn đầu tiên.
Sử dụng công cụ Follow Me.
Xem thêm video hướng dẫn chi tiết tại đây.