Xoay (Quay) mô hình trong sketchup

Chỉ 3 bước để xoay mô hình trong sketchup

Video hướng dẫn :

Các bước thực hiện:

  • Ấn phím tắt Q hoặc shorcut trên tab tool sketchup ( bắt điểm 1 và điểm 2 trên bề mặt mô hình sao cho song song với line hộp models)
  • Xoay chuột để biết tâm xoay, nhập giá trị góc xoay của mô hình so với tọa độ gốc
  • Ví dụ 90 độ
  • Nhập giá trí khác
  • Gía trị góc xoay là số dương hoặc âm

    Lệnh xoay trong sketchup