Tạo mái hình chóp chỉ 3 bước

Tạo mái hình chóp chỉ 3 bước

 Video hướng dẫn:

Các bước thực hiện:

  • Đầu tiên vẽ đường tròn đường kính 4000mm
  • Bước 2 vẽ hình tam giác (biên dạng phải khép kín) tạo bởi line bán kính và đường cao
  • Bước 3 chọn đường dẫn (đường tròn đã vẽ ở bước 1) – click vào lệnh follow me – click hình tam giác (biên dạng)
  • Mẫu ví dụ cho mái nga
  • Bước 1 :vẽ 1 biên dạng ( hình mái  nga- khép kín)
  • Bước 2 :vẽ 1 đường dẫn (đường tròn) 
  • Bước 3: chọn đường dẫn – click lệnh follow me- click biên dạng 

    Make a cone roof in sketchup