Bài 10: Hàm IF Sketchup Dynamic Components: Ví dụ thay đổi vị trí tay nắm cửa tủ

Hàm If trong Sketchup Dynamic sử dụng rất nhiều và khá đơn giản, cấu trúc gần giống với Hàm If của Exel, bài học này sẽ lấy ví dụ thực tế cho phép người dùng thay đổi kiểu cửa tủ. Kiểu phẳng, kiểu có khung viền, cửa kính vv.. Ví dụ thực tế sẽ giúp bạn nắm bắt nhanh chóng cấu trúc và cách sử dụng hàm If trong Sketchup

Dyamic Cabinet Door Change Handle Position
Thay đổi vị trí tay nắm cửa với hàm If

Video Bài học:

Tải models mẫu:

Cabinet-Door-Rotatable-Resizable-Handle-Position-Sketchup-Dynamic.skp

Mục tiêu bài học:

  • Nắm được cấu trúc cơ bản hàm IF
  • OR và And trong hàm IF
  • Hàm IF nhiều điều kiện

Các bước thực hiện

  • Bước 1: Sử dụng lại file Cánh cửa tủ trong bài học trước
  • Bước 2: Thiết lập từng kiểu của tủ
  • Bước 3: Thiết lập danh sách tùy chọn
  • Bước 4: Thiết lập điều kiện cho từng Component

Lư ý:

  • Nếu hàm IF nhiều điều kiện bạn có thể copy viết ở Notepad cho dể nhìn rõ cú pháp, if nhiều lần khá phức tạp khó đọc.