Bài 06: Tạo Dynamic Component tự động Copy trong Sketchup: Vẽ Hàng Rào Gỗ

Tạo đối tượng Dynamic Component với thuộc tính Copies giúp tự động copy đối tượng, thuộc tính này sử dụng nhiều khi vẽ Lan can, Hàng Rào, Tủ kệ nhiều ngăn, ốp lát gạch và các chi tiết có nhiều models copy hàng loạt. Đây là một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của Sketchup Dynamic giúp Models tùy biến cao.

Sketchup Dynamic Component Copies Fence Example
Tạo Dynamic Component Copy trong Sketchup: Vẽ Hàng Rào Gỗ

Video Lesson

Tải models mẫu

Dynamic-Fence.skp

Mục tiêu bài học:

  • Sử dụng thành thạo thuộc tính Copies
  • Vẽ được hàng rào khi thay đổi kích thước thì các đối tượng tự động copy theo.

Lưu ý:

  • Thuộc tính Copies là số lượng nhân lên của Component.
  • Giá trị Copies Attribute > 0 thì đối tượng đã được copy nhưng bạn không nhìn thấy vì vị trị tất cả đối tượng trùng và chồng lên nhau. Do đó cần thiết lập vị trí của các đối tượng copy còn lại.
  • Hàm thiết lập ví trí cho đối tượng Copies: Ví dụ muốn các đối tượng chạy theo chiều X thì: X = (giá trị đối tượng đầu tiên) + copy*(Khoảng cách). Tương tự các chiều còn lại nếu muốn.