Bài 04: Cách tạo cửa tủ Sketchup Dynamic Xoay và Thay đổi kích thước

Resizable và Rotable  ( Thay đổi kích thước và Xoay) là 2 tính năng ấn tượng và sử dụng nhiều nhất của Sketchup Dynamic. Bài  học này giúp bạn thực hiện 1 cánh cửa tủ có khung viền và xoay được.

Dynamic Resizable Rotable Cabinet Door
Dynamic Resizable Rotable Cabinet Door

Video Lesson:

Mục tiêu bài học

  • Nắm chắc khả năng ràng buộc kích thước giữa các đối tượng. Đây là kỹ năng cần thành thạo đầu tiên vì sử dụng nhiều nhất. Resizable đối tượng.
  • Thiết lập Attribute Onclick với Hàm Animate với thông số RotZ. Như thế bạn có thể hiểu rằng Onlick có thể thực hiện với nhiều hàm khác nhau và với hàm Animate thì có thể điều khiển chuyển động với nhiều thông số khác nhau.
  • Với bài học này thiết lập Onlick : Animate (RotZ,45,90,135,0)

Lưu ý:

  • Với đối tượng này ngoài cùng của đối tượng cha thì nên Flip Along để trục tọa độ nằm ngoài cùng, lúc đó đỡ mất công thiết lập Position. Thiết lập càng nhiều thì  càng rối nên thủ thuật này giúp Bảng Component Attribute gọn gàng ít thông số.
  • Với Hàm Animate có thể thay đổi bằng Animateslow để di chuyển chậm hơn, Animatefast nhanh hơn.
  • Animate (RotZ,45,90,135,0) các thông số 45,90,135  là góc xoay, 0 là trở về lại lúc đầu. Bạn luôn nhớ các số này luôn là số dương nhé, nếu số âm thì cần thêm dấu “” vào thuộc tính: Animate (“RotZ”,-45,-90,-135,0)