Bài 07: Sketchup Dynamic Copy 3 chiều: Lát gạch nền

Sketchup Copy 1 chiều khá dể hiểu, nhưng khí muốn copy nhiều chiều cùng 1 đối tượng thì rất khó. Google Sketchup có sẵn Models mẫu nhưng cách làm khá phức tạp, riêng hàm copy rất khó hiểu. Bài học này sẽ đưa ra ý tưởng đơn giản hơn và mục tiêu vẫn đạt được Scale copy nhiều chiều.

Sketchup Dynamic Copies in multiple directions Tile example
Sketchup Dynamic Copy 3 chiều: Lát gạch nền
 • Phương án của models mẫu của Sketchup: 1 Component –> Copy đồng thời theo trục X – Y, do đó rất khó tính toán vị trí cả Instance Component tiếp theo.
 • Phương án 3dshouse đưa ra: 1 Component –> Copy tạo thành 1 hàng, Tiếp tục copy 1 thành 1 mặt. Như thế tính toán đơn giản hơn rất nhiều và đều đạt mục tiêu đưa ra.

Video Preview

Video bài học:

Tải models mẫu:

Dynamic-Tile-With-Grout-Copies-Multiple-Directions.skp

Mục tiêu bài học:

 • Thành thục Attribute Copies đã học ở bài trước.
 • Copy theo hàng, theo mặt, copy được nhiều chiều.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Tạo đối tượng Tile_Unit ( Viên gạch) 600x300x10 mm.
 • Bước 2: Tạo đối tượng Tile_Row (Hàng gạch) tự động copy Tile_Unit ở trên theo trục X
 • Bước 3: Tọa đối tượng Tile_Grip (Mặt phẳng gạch) tự động Copy Tile_Row ở trên theo trục Y.
 • Bước 3: Tọa đối tượng Tile_Block (Khối gạch) tự động Copy Tile_Grip ở trên theo trục Z.
 • Bước 4: Các bước trên đã tạo ra Sàn gạch Dynamic, nếu muốn tiếp tục copy theo trục Z thì làm tương tự copy đối tượng Tile_Grip theo trục Z.
 • Bước 5: Thêm Khoảng hở giữa 2 đối tượng copy (Ron gạch)

Lưu ý:

 • Bạn có thể thêm Ron gạch ở giữa 2 viên gạch bằng cách thay đổi vị trí. Ví dụ ron gạch 2mm thì Attribute X =0 + copy*(Tile_Row!Tile_SizeX+2)
 • Bạn có thể áp dụng cách copy này cho lát gạch mặt đứng bằng cách xoay lại Component. Tạo ra mặt đứng bằng gạch thông gió. Tóm lại rất nhiều ứng dụng tùy vào trí tưởng tượng của bạn.