Bài 11: Cách vẽ cửa tủ tân cổ điển Dynamic trong Sketchup : Không hề dễ dàng

Ràng buộc kích thước Dynamic của Model vuông phẳng khá dể dàng, tuy nhiên chỉ cần models có vát góc hay bo cạnh tròn thì khó hơn nhiều. Với ví dụ cửa tân cổ điển có mặt vát góc, bài học sẽ đưa ra cách tối ưu nhất để tạo được Dynamic Component Resize không thay đổi tỷ lệ.

Dynamic Raised Panel Cabinet Door Sketchup
Cách vẽ cửa tủ tân cổ điển Dynamic trong Sketchup

Video Preview:

Video Bài học:

Tải models mẫu

Dynamic-Raised-Panel-Cabinet-Door.skp

Mục tiêu bài học

  • Tạo được đối tượng vát góc Dynamic.
  • Thiết lập thành thạo thuộc tính Size và Position.
  • Cách đinh hướng xử lý đối tượng Dynamic.

Các bước thực hiện

  • Quan trọng nhất là xác đinh 1 model chia ra bao nhiêu đối tượng Dynamic Con. Với ví dụ này tấm Panel gỗ ở giữa vát góc cần tới 8 đối tượng con. 4 góc và 4 cạnh, trong đó chỉ có 3 component. Còn lại là Instance Component.
  • Tạo Panel vát góc và đưa vào model Cửa tủ ở bài học trước theo hướng dẩn của Video

Lưu ý:

  • Bài học này bạn cũng học thêm cách để ẩn cạnh, giúp giấu các điểm nối giữa Component cạnh và Component góc. Đây là thủ thuật giúp cho models đẹp mắt hoàn chỉnh.