Bài 05: Cách vẽ cửa đi Dynamic Xoay và thay đổi được kích thước trong Sketchup

Cửa đi sử dụng rất nhiều trong thiết kế kiến trúc nội thất, tạo sẵn cửa đi Dynamic giúp thiết kế rất nhanh, thay đổi nhanh kích thước, mở cửa. Bài học này giúp bạn tạo sẵn cửa đi với thêm nhiều tính năng nâng cao khác nữa.

Dynamic Resizable Rotatable Door With Handle
Cửa đi Dynamic Xoay và thay đổi được kích thước trong Sketchup

Video Lesson:

Tải models mẫu:

Dynamic-Resizable-Rotatable-Door.skp

Mục tiêu bài học:

  • Tạo được của đi Dynamic Sketchup
  • Cửa mở được.
  • Cửa thay đổi nhanh được kích thước.
  • Thay được mẫu cửa, mẫu tay nắm.
  • Cách đưa 2 component Dynamic vào trong cùng 1 Component cha.

Các bước thực hiện.

  • Tạo khung cửa Dynamic
  • Tạo Cánh cửa Dynamic
  • Tạo Component cha Gồm khung và cánh cửa.
  • Đưa tay nắm vào.

Thủ thuật:

  • Tay nắm thường không có kích thước chuẩn và cần thay thế nên đưa vào sau để tránh ảnh hưởng đến Kích thước tổng thể.