Bài 09: Tạo ngăn kéo Dynamic thay đổi kích thước và mở được trong Sketchup

Ngăn kéo mở được, thay đổi kích thước được là bài thực hành hữu ích và đầy đủ, giúp bạn thấy rõ cách của Dynamic Sketchup vận hành, độ khó của bài học ở mức trung bình. Qua bài học này bạn sẽ nắm chắc hơn về ràng buộc kích thước và thuộc tính Onclick Animate đồng thời trau đồi kỹ năng phối hợp các lệnh trong sketchup Dynamic

Dyamic Resizable Movement Drawer
Tạo ngăn kéo Dynamic thay đổi kích thước và mở được trong Sketchup

Video Preview:

Video Bài học:

Tải models mẫu:

Dyamic-Resizable-Movement-Drawer.skp

Mục tiêu bài học:

 • Vẽ được ngăn kéo có khả năng kéo giãn vẫn giữ tỷ lệ.
 • Ngăn kéo có thể mở được.
 • Thành thạo kỹ năng ràng buộc kích thước và thuộc tính Onclick Animate
 • Học được lệnh Replace thay thế Component, lệnh này rất lợi hại.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Vẽ 1 ngăn kéo có khả năng điều chỉnh kích thước vẫn giữ tỷ lệ.
 • Bước 2: Vẽ thanh thép cố định, ngăn kéo sẽ trượt trên thanh thép này.
 • Bước 3: Tạo Components cha từ 2 Component trên, thiết lập ngăn kéo mở.
 • Bước 4: Đưa tay nắm vào trong Components cha.
 • Bước 5: Cách thay thế tay nắm.

Thủ thuật hay:

 • Hàm animate(Y,-30,0) sẽ không hoạt động vì có chứa tham số âm, do đó đơn giản chỉ cần đưa thuộc tính vào dấu “”. Chuyển thành animate(“Y”,-30,0) thì sẽ chạy.
 • Tay nắm đưa vào sau cùng vì tay nắm không chuẩn kích thước và luôn có thể thay thế được, đưa vào sau sẽ không ảnh hưởng đến kích thước của Component cha.
 • Để sử dụng lệnh Replace với tay nắm thì cả 2 tay nắm phải cùng trục tọa độ.