Cách sửa hàng loạt Models Dynamic Sketchup

Trong quá trình thiết kế bạn phải sửa các thông số khác nhau của mô hình theo từng giai đoạn, tuy nhiên khi bạn hoàn thiện mô hình xong , bạn muốn thay đổi các thông số giống nhau cho từng component, thay vì bạn edit component cho từng component , bạn sử sụng bulk edit models cho nhiều component. Cách này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức thay vì bạn làm cho từng component (các thông số chỉnh sửa xuất hiện trong bảng). Do đó 3dshouse đã tạo công cụ Thay đổi thông số hàng loạt mô hình để giúp bạn chỉ thay đổi những thông số bạn muốn.

  • Cách sửa dụng đơn giản chỉ cần bạn chọn các mô hình cần sửa hàng loạt.
  • Click vào công cụ này và nhập vào ô thông số cần sửa.
  • Công cụ sẽ tự tính toán các thông số giống nhau của mô hình để hiển thị ô chỉnh sửa.
Sửa hàng loạt Models Dynamic Sketchup