Cách lưu thông số mặc định Models Dynamic Sketchup

Thông số mặc định của mô hình dynamic trong plugin 3dshouse giúp bạn có sẵn thông số mong muốn ban đầu mà không cần phải lặp lại thao tác chỉnh sửa khi tải vào vô hình mới.Ví dụ bạn hay thiết kế cửa tủ với ván dày 18mm mà mặc định mô hình lúc tải vào là 17mm (tương tự cho các thông số khác). Do đó cứ mỗi lần thiết kế bạn lại sửa lại thông số mặc định này rất mất thời gian. Thay vào đó bạn có thể chỉnh sửa tất cả thông số mặc định phù hợp với nhu cầu của bạn rồi click nút Lưu lại thông số mô hình để lần sau bạn lấy mô hình ra thì đã có sẵn các thông số mặc định như mong muốn.

Các thông số mà bạn có thể chỉnh sửa(Ngoại trừ chiều rộng và cao của component) :

  • Chiều dày ván
  • Độ hở cánh phía trên, dưới, trái, phải
  • Chiểu dày khung
  • Chiều dày đố cửa….
Save model option

Tương tự bạn muốn trở lại phiên bản gốc của mô hình thì chọn mô hình và click công cụ Lập lại mặc định