Cách sửa thủ công mô hình Dynamic Sketchup

Mô hình Dynamic Sketchup cũng giống như mô hình bình thường, chỉ khác là các components được ràng buộc kích thước lẫn nhau. Do đó bạn không thể di chuyển hay thay đổi các components bên trong. Các bước để chỉnh sửa thủ công dynamic trong sketchup khi mà bạn  không thể di chuyển hay thay đổi các components bên trong như sau

Chỉnh sửa component mong muốn trong component chính

  • Double click vào  component  chính, tiếp tục double click vào component muốn chỉnh sửa
  • Dùng các lệnh cơ bản của Sketchup vẽ theo ý tưởng thiết kế
  • Làm sạch các component bằng cách xóa các nét thừa hoặc ẩn
Model trước khi chỉnh sửa thủ công và sau khi chỉnh sửa  thủ công

Xóa tính năng Dynamic Sketchup

Sau khi hoàn thiện model theo ý tưởng thiết kế tiếp tục Click công cụ Xóa dynamic trong 3dshouse plugin  Công cụ này sẽ làm sạch file, xóa các đối tượng ẩn, xử lý các tấm ghép, xóa tính năng dynamic. Sau khi chạy tool này thì file sketchup sẽ không còn tính năng dynamic và bạn có thể xuất bản vẽ CNC bằng ABF plugin

Thực tế bạn chỉ cần 1 click chứ không cần quan tâm quá nhiều, tuy nhiên giải thích rõ ở bên dưới để bạn hiểu rõ hơn tiến trình. Đồng thời bạn có thể sử dụng công cụ này với mô hình bạn bạn tự vẽ.

Tính năng và tiến trình công cụ thực hiện:

  • Xóa các đối tượng không sử dụng (components, layers, materials).
  • Xóa các đối tượng bị ẩn.
  • Explode tất cả Component chỉ để lại Groups
  • Xóa các cạnh nằm giữa tấm, nối liền các tấmm, xóa tính năng dynamic (lúc này abf mới nhận các tấm khoét, vát góc vv…)

    Mô hình sau khi xóa dynamic