Sketchup Cơ bản

Cách xóa lines giữa và mặt phẳng trùngSketchup (Clear Unused Edges Tool)

Clear Unused Edges Tool

Các line nằm giữa mặt phẳng và các mặt phẳng trùng làm nặng files sketchup, trong nhiều trường hợp cần xóa đi nhưng làm thủ công khá mất thời gian. Trong ảnh là ví dụ khi cần xuất qua Abf thì cần xử lý các đường line ở giữa đợt kệ. Các bước thực hiện:

Cách xóa lines giữa và mặt phẳng trùngSketchup (Clear Unused Edges Tool) Read More »

Xóa hàng loạt đối tượng bị ẩn trong Sketchup (Delete Hidden Tool)

Delete Hidden Tool

Các đối tượng bị ẩn bằng công cụ hide của sketchup có thể được xóa hàng loạt nhanh chóng thay vì phải tìm kiếm và xóa thủ công từng đối tượng. Cách tìm và xóa thủ công đối tượng ẩn: Cách 1: Vào Menu View–>Hide Geometry Cách 2: Kiểm tra trong bảng Outliner (Menu Window

Xóa hàng loạt đối tượng bị ẩn trong Sketchup (Delete Hidden Tool) Read More »

Tạo group từ các hình khối rời với Loose To Groups Plugin Sketchup

Loose To Groups Sketchup

Loose To Groups Plugin là Extension của phần mềm Sketchup giúp tự động tạo các group riêng biệt từ các hình khối rời. Plugin này khá ít được sử dụng, tuy nhiên trong một số trường hợp thì rất cần thiết. Khi nào cần sử dụng Loose To Groups Plugin Khi cần tạo tự động

Tạo group từ các hình khối rời với Loose To Groups Plugin Sketchup Read More »