Sketchup Cơ bản

Sự khác nhau giữa groups và components trong sketchup

Có  nhiều sự khác nhau giữa groups và components trong sketchup, video này chỉ ra sự khác nhau căn bản trong thiết kế Video hướng dẫn: Các bước thực hiện: Sự khác nhau giữa group và component trong sketchup Tạo group model Tạo component model Copy nhiều groups và components Click đúp vào group ban

Sự khác nhau giữa groups và components trong sketchup Read More »

Lệnh follow me trong Sketchup – giúp vẽ nhanh chỉ phào của ban công – chỉ tường

Lệnh follow me trong Sketchup  (giúp vẽ nhanh chỉ phào của ban công – chỉ tường) , lệnh này được tạo  bởi 1 đường dẫn và 1 biên dạng Video hướng dẫn: Các bước thực hiện Vẽ biên dạng của bạn (khép kín) trên mô hình đã được group hoặc component Vẽ đường dẫn (line

Lệnh follow me trong Sketchup – giúp vẽ nhanh chỉ phào của ban công – chỉ tường Read More »