Dynamic Sketchup

Xóa tất cả thuộc tính Dynamic của mô hình Sketchup (Delete Dynamic Tool)

Delete Dynamic Tool

Sau khi bạn đã lập trình các hàm Dynamic Sketchup, để xóa thuộc tính Dynamic thì thường chỉ có thể xóa thủ công trong bảng Component Attribute. Nếu file nhiều đối tượng và nhiều thuộc tính thì xóa rất lâu. Delete Dynamic Tool là công cụ có sẵn trong plugin 3dshouse Dynamic, chỉ 1 click …

Xóa tất cả thuộc tính Dynamic của mô hình Sketchup (Delete Dynamic Tool) Read More »