Bài 08: Cách tạo vật liệu Dynamic Sketchup : Onlick và Select From List

Danh sách tùy chọn ( Select From List) sử dụng rất nhiều khi bạn muốn có nhiều lựa chọn. Bài học này sẽ làm ví dụ chọn vật liệu cho mặt bếp. Bạn sẽ học được cả cách sử dụng vật liệu và tính năng Select From List. Ngoài ra còn học cách thay đổi vật liệu khi click vào (Interact Dynamic Component)

Select From List Dynamic Sketchup Option
Select From List Dynamic Sketchup Option

Video Preview:

Video Bài học:

Tải models mẫu:

Dynamic-Change-Material.skp

Mục tiêu bài học:

 • Cách sử dụng Material trong Sketchup Dynamic
 • Cách tạo option Select From List
 • Cách sử dụng Attribute: Hidden
 • Cách Click thay đổi vật liệu

Các bước vẽ mặt bếp có tùy chọn vật liệu:

 • Bước 1: Tạo sẵn vật liệu, áp vào 1 component với đầy đủ vật liệu, component này sẽ ẩn và nằm trong Component cha.
 • Bước 2 Tạo Component cần áp vật liệu
 • Bước 3: Tạo Component Cha gồm Component chính và component Vật liệu.
 • Bước 4: Ẩn Component Vật liệu.
 • Bước 5: Thiết lập thuộc tính Material cho Component cha với tùy chọn Select From List

Lưu ý:

 • Nếu Material Component không nằm trong Component cha thì sẽ không tạo được vật liệu.
 • Nên đặt tên Material đơn giản, viết liền có dấu gạch ngang để phần mềm hiểu rõ tên vật liệu