Xử lý file trước khi nesting bằng Abf plugin (Export to nesting tools)

Công cụ Export to nesting tools trong 3dshouse plugin sẽ giúp bạn xử lý file trước khi nesting bằng plugin Abf chỉ bằng 1 click. Công cụ này sẽ làm sạch file, xóa các đối tượng ẩn, xử lý các tấm ghép, xóa tính năng dynamic. Sau khi chạy tool này thì file sketchup sẽ không còn tính năng dynamic và bạn có thể chỉnh sửa thủ công như bình thường.

Công cụ sẽ chạy khá lâu vài phút vì có nhiều hành động được thực hiện bên dưới. Thực tế bạn chỉ cần 1 click chứ không cần quan tâm quá nhiều, tuy nhiên giải thích rõ ở bên dưới để bạn hiểu rõ hơn tiến trình.

Tiến trình công cụ thực hiện:

  1. Xóa các đối tượng không sử dụng (components, layers, materials).
  2. Xóa các đối tượng bị ẩn. (nếu không xóa thì thì dùng abf sẽ hiện ra).
  3. Xóa các cạnh nằm giữa tấm, nối liền các tấm. (lúc này abf mới nhận các tấm khoét, vát góc vv…)
  4. Xóa tính năng dynamic ( giúp dể dàng chỉnh sửa thủ công).

Lưu ý:

  • Lưu file mới trước khi sử dụng công cụ này. Để không bị mất thiết kế Dynamic.
  • Nếu bạn chỉ cần sử dụng công cụ cho 1 đối tượng thì bạn mở file sketchup khác và copy đối tượng cần xử lý qua file mới để chạy công cụ này.