Abf : Plugin Sketchup xuất file cắt CNC miễn phí đầy đủ tính năng nhất

ABF là plugin Sketchup miễn phí giúp quá trình xuất file cắt CNC trong sản xuất đồ gỗ nội thất được nhanh chóng, giảm chi phí vật liệu và nhân công. Mục tiêu cuối cùng của ABF là xuất file DXF gồm nhiều layer, sau đó file DXF được nhập vào phần mềm gia công CNC chuyên dụng như Aspire, Mastercam để thiết lập mũi phay.

Abf Sketchup
Abf Sketchup

Tính năng chính:

  • Tạo lỗ khoan bản lề của, ốc liên kết.
  • Tạo rãnh cửa lùa, rãnh ván hậu.
  • Nesting sắp xếp ván lên phôi.
  • Chỉ định dán chỉ cạnh
  • Xuất in tem nhãn dán
  • Xuất file DXF trước khi chuyển qua các phần mềm chuyên dụng CNC

Đánh giá plugin ABF

Ưu điểm:

ABF là Plugin Sketchup hoàn chỉnh và đầy đủ tính năng nhất để xuất file cắt CNC từ Sketchup. Ngoài ABF còn có plugin Opencutlist cũng có tính năng thống kê và nesting ván tuy nhiên lại thiếu các tính năng quan trọng như tạo lỗ khoan bản lền, ốc liên kết, dán cạnh xuất tem nhãn vv..

Nhược điểm:

  • Plugin ABF chỉ chạy được với đối tượng Group và tự động rã toàn bộ Component. Do đó trong quá trình vẽ cần chú ý sử dụng Group cho các tấm muốn cắt cnc.
  • Đối tượng Group dể gây lỗi  khi sử dụng cùng với tính năng Dynamic của Sketchup. Lỗi phổ biến là giật lag khi scale.

Download