Thiết kế nội thất Sketchup

Ngàm gỗ Dovetail Dynamic Sketchup tự động tính toán chi tiết ngàm liên kết

Ngàm Dovetail sử dụng phổ biến với liên kết gỗ tự nhiên. Không cần sử dụng đến đinh vít. Mô hình ngàm Dovetail Dynamic Sketchup giúp tạo ra thiết kế ngàm nhanh chóng. Có thể được sử dụng lại nhiều lần mà không cần vẽ lại. Mô hình tự tính toán tỷ lệ ngàm khi

Ngàm gỗ Dovetail Dynamic Sketchup tự động tính toán chi tiết ngàm liên kết Read More »