Thay đổi – lập lại hệ trục tọa độ trong Sketchup.

Cũng như các phần mềm 2D và 3D khác, SketchUp cũng có sự xuất hiện của trục tọa độ.
Trục tọa độ giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn trong việc bắt điểm nhờ tính năng nội suy điểm, đường và vật.

Bài viết dưới đây, 3dshouse xin hướng dẫn bạn cách thay đổi – lập lại hệ trục tọa độ trong Sketchup.

Các bước tiến hành:

 • Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn trục tọa độ bằng cách chọn Tools – Axes.
 • Để di chuyển trục, nhấp chuột phải vào vùng gốc tọa độ và chọn “Move”
 • Trong bảng Sketching Context, nhập khoảng cách bạn muốn di chuyển và xoay trục
  Hệ tọa độ được tạo bởi đường màu đỏ, đường màu lục, đường màu lam, nó tương tự như hệ tọa độ Descartes X, Y, Z.
 • Để định vị lại các trục, nhấp chuột phải vào điểm gốc, chọn “Place”.
  Tiếp theo, nhấp vào ở điểm của một đối tượng tbạn mà bạn muốn đặt làm điểm gốc tọa độ.
  Xuất hiện trục màu đỏ và xanh lá cây kéo dài từ con trỏ chuột của bạn.
 • Bạn cũng có thể ẩn trục bằng cách nhấp chuột phải mà không cần sử dụng thanh công cụ View.
  Nhấp chuột phải, chọn “Align View” để căn chỉnh các trục bản vẽ với các hướng chính.
 • Hệ tọa độ của Component và Group hiển thị trên màn hình làm việc.
  TĐể ẩn hệ tọa độ cục bộ, hãy vào Window – Model Infor – Hiển thị trục tọa độ.
Nhập số để xác định vị trí di dời, xoay trục
Thay đổi vị trí trục
 • Thay đổi trục tọa độ của một Conponent: Nhấp chuột phải – Chang Axes – nhấp vào điểm bạn muốn đặt làm tọa độ gốc.
  Nếu bạn muốn thiết lập lại trục tọa độ, thì “Explode” và “Make Conponent” lại lần nữa.
  Sau đó click vào “Set Component” và click vào “Create”
Thay đổi trục cho một “Component”
 • Thay đổi trục tọa độ của một Group: Nhấp đúp để vào được Group ấy và nhấp chuột phải vào hệ trục tọa độ
  Sau đó chọn “Place”, nhấp vào điểm bạn muốn đặt gốc tọa độ. Trục màu đỏ và xanh lá cây chấm chấm kéo dài từ con trỏ chuột của bạn.
  Bạn có thể di chuyển, đặt, xoay các trục này
  Nếu bạn muốn quay lại các trục mặc định của Group ấy thì “Explode” và “Make group”. Lúc đấy, hệ trục cũ sẽ được thiết lập lại.
Đặt lại vị trí cửa trục cho một “Group”