Khung tủKhung nẹpĐợt kệPhụ kiện

Tủ áo hộp

Tủ áo có chân

Tủ trên nóc phủ bì

Tủ trên nóc lọt lòng

Khung chính gài răng lược

Khung hộc kéo âm

Nẹp tủ

Khung  Xương phẳng

Khung xương chịu lực

Đợt kệ đơn

Đợt kệ copy

Đợt kệ chia ô

Đợt kệ góc