Khung tủKhung xươngĐợt kệ

Tủ dưới

Tủ treo tường

Khung  Xương phẳng

Khung xương chịu lực

Đợt kệ đơn

Đợt kệ copy

Đợt kệ chia ô

Đợt kệ góc