BànGhếTủ thấpKhung xương

Bàn gương lật

Bàn gương cố định

Bàn rời

Nóc phủ hồi

Nóc lọt hồi

Khung  Xương phẳng

Khung xương chịu lực