Có mặt hộcHộc - Cánh riêng

Cửa phẳng

Cửa vát cạnh tay nắm

Cửa tay nắm thanh

Cửa khoét tay nắm

Cửa Pano

Cửa Pano chỉ trong

Cửa Pano Huỳnh vuông

Cửa Pano Huỳnh cong

Hộc kéo

Cửa phẳng

Cửa vát cạnh tay nắm

Cửa tay nắm thanh

Cửa khoét tay nắm

Cửa Pano

Cửa Pano chỉ trong

Cửa Pano Huỳnh vuông

Cửa Pano Huỳnh cong

Tấm ghép

Nét Cắt CNC:

Mô hình thiết lập sẵn các nét có layer khác nhau, sau khi nesting với abf plugin thì bạn sử dụng phần mềm cam ( aspire, mastercam vv..) để thiết lập độ sâu theo từng layer.

Pano

Pano Huỳnh

Kính

Lam

Tấm ghép