Bàn làm việcTủ thấpKhung xương

Bàn thẳng

Bàn chữ L

Nóc phủ hồi

Nóc lọt hồi

Khung  Xương phẳng

Khung xương chịu lực