Cửa tủ

Cửa PhẳngCửa kínhCửa đố kínhCửa PanoPano HuỳnhLam thoángTấm ghép

Cửa phẳng

Cửa vát cạnh tay nắm

Cửa tay nắm thanh

Cửa khoét tay nắm

Nét Cắt CNC:

Mô hình thiết lập sẵn các nét có layer khác nhau, sau khi nesting với abf plugin thì bạn sử dụng phần mềm cam ( aspire, mastercam vv..) để thiết lập độ sâu theo từng layer.

Cửa mở thường

Cửa trượt

Cửa Pano

Cửa Pano chỉ trong

Nét Cắt CNC:

Mô hình thiết lập sẵn các nét có layer khác nhau, sau khi nesting với abf plugin thì bạn sử dụng phần mềm cam ( aspire, mastercam vv..) để thiết lập độ sâu theo từng layer.

Cửa Pano Huỳnh vuông

Cửa Pano Huỳnh cong

Nét Cắt CNC:

Mô hình thiết lập sẵn các nét có layer khác nhau, sau khi nesting với abf plugin thì bạn sử dụng phần mềm cam ( aspire, mastercam vv..) để thiết lập độ sâu theo từng layer.

Cửa Lam nghiêng

Cửa Lam thẳng

Cửa Lam 2 lớp

Nét Cắt CNC:

Mô hình thiết lập sẵn các nét có layer khác nhau, sau khi nesting với abf plugin thì bạn sử dụng phần mềm cam ( aspire, mastercam vv..) để thiết lập độ sâu theo từng layer.

Nét Cắt CNC:

Mô hình thiết lập sẵn các nét có layer khác nhau, sau khi nesting với abf plugin thì bạn sử dụng phần mềm cam ( aspire, mastercam vv..) để thiết lập độ sâu theo từng layer.