Cửa tủ

Cửa PhẳngCửa kínhCửa PanoPano HuỳnhLam thoángTấm ghép

  • Tắt layer 3dshouse_dash_lines để ẩn nét đứt ký hiệu mở cửa
  • Mỗi kiểu cửa gồm các kiểu mở: trượt, mở ra, mở lên, góc, tay nâng

Cửa phẳng

Cửa vát cạnh tay nắm

Cửa tay nắm thanh

Cửa khoét tay nắm

Cửa kính

Cửa kính có đố

Nét Cắt CNC:

Mô hình thiết lập sẵn các nét có layer khác nhau, sau khi nesting với abf plugin thì bạn sử dụng phần mềm cam ( aspire, mastercam vv..) để thiết lập độ sâu theo từng layer.

Cửa Pano

Cửa Pano chỉ trong

Nét Cắt CNC:

Mô hình thiết lập sẵn các nét có layer khác nhau, sau khi nesting với abf plugin thì bạn sử dụng phần mềm cam ( aspire, mastercam vv..) để thiết lập độ sâu theo từng layer.

Cửa Pano Huỳnh vuông

Cửa Pano Huỳnh cong

Nét Cắt CNC:

Mô hình thiết lập sẵn các nét có layer khác nhau, sau khi nesting với abf plugin thì bạn sử dụng phần mềm cam ( aspire, mastercam vv..) để thiết lập độ sâu theo từng layer.

Cửa Lam nghiêng

Cửa Lam thẳng

Cửa Lam 2 lớp

Nét Cắt CNC:

Mô hình thiết lập sẵn các nét có layer khác nhau, sau khi nesting với abf plugin thì bạn sử dụng phần mềm cam ( aspire, mastercam vv..) để thiết lập độ sâu theo từng layer.

Nét Cắt CNC:

Mô hình thiết lập sẵn các nét có layer khác nhau, sau khi nesting với abf plugin thì bạn sử dụng phần mềm cam ( aspire, mastercam vv..) để thiết lập độ sâu theo từng layer.