Khung tủ kệKhung xươngĐợt kệ

Tủ kệ sách ngăn phòng

Khung  Xương phẳng

Khung xương chịu lực

Đợt kệ đơn

Đợt kệ copy

Đợt kệ chia ô

Đợt kệ góc