GiườngTủ đầu giườngKhung xương

Đầu giường

Giường không hộc kéo

Giường hộc kéo bên

  • Nếu muốn hộc kéo bên phải, bạn click phải vào component và chọn Flip Along để lật ngược lại.

Giường Hộc kéo bên và trước

Nóc phủ hồi

Nóc lọt hồi

Khung  Xương phẳng

Khung xương chịu lực